Kaip motyvuoti darbuotojus?

Šiais laikais motyvacijai darbo vietoje skiriama itin daug dėmesio. Kodėl? Daugelis vadovų skundžiasi, kad darbuotojai tapo nemotyvuoti, jie nenori dirbti, nesiekia tobulėti. Atrodo, kad paprasčiausiai atsėdi darbo valandas ir keliauja namo. Visgi, darbuotojų motyvaciją įmonėje yra nesunku pakelti. Paprasčiausiai reikia išbandyti kelis metodus ir pasirinkti tą, kuris labiausiai pasiteisino. Pateikiame kelis dažniausiai geriausiai suveikiančius būdus, kurie padės pakelti darbuotojų motyvaciją ir tuo pačiu darbą padaryti našesniu.

Paklauskite, ko darbuotojas nori

Nors daugelis vadovų skundžiasi, kad darbuotojai nemotyvuoti, tačiau taip pat daugelis bijo paklausti, kodėl darbuotojas nėra suinteresuotas kelti įmonės pelną. Dažniausiai klausti bijoma, kadangi išgirdus atsakymą ne visada galima jį įgyvendinti. Baimė dažniausiai susijusi su finansais, tačiau statistika rodo, kad darbuotojai dažnai nepatenkinti ne alga.

Galbūt jiems trūksta laisvės darbo vietoje? Gal netinkamas darbo laikas, kadangi turi pradėti dirbti labai anksti? Gal turi gerų idėjų, tačiau bijo jas pasakyti? Dažnai atsakymas nustebina, kadangi jis būna gana paprastas ir lengvai įgyvendinamas.

Atiduokite pelną darbuotojams

Darbuotojų motyvavimas atiduodant dalį pelno vis labiau populiarėjanti praktika, kurią didžiausi verslininkai Lietuvoje išbando vis drąsiau. Jeigu Jūsų komandoje yra keli asmenys, kurie tikrai labai daug dirba, stengiasi ir matyti, kad jų įnašas į įmonę yra naudingas – leiskite jiems tai pajusti. Padovanokite akciją, o gal kelias. Tokiu atveju jie pasijaus įmonės savininkais, bent jau labai svarbiais asmenimis, tad sėkmingai ir toliau dirbs. Netgi sėkmingiau, kadangi rizikuos ne tik vadovo turtu, tačiau jau ir savo!

Pagiriamasis žodis

Geras žodis – auksas. Labai svarbu nuolatos girti darbuotojus ir sakyti, kad jų indėlis įmonei yra labai reikšmingas ir reikalingas. Neįsivaizduojate, kaip geras žodžis veikia darbuotojus. Jie dirba kur kas našiau ir labiau atsiduoda savo darbui, kadangi jaučiasi labai svarbūs ir reikalingi. Pasakyti gerą žodį yra taip paprasta, tačiau jo galia – neišmatuojama.

Poilsis

Turbūt visiems teko susidurti su tokiomis dienomis, kai paprasčiausiai nekyla ranka nieko daryti. Tuomet darbuotojai visą dieną žiūri į kompiuterių ekranus, nieko neveikia, tačiau imituoja darbą. Naudinga suteikti sąlygas poilsiui, padaryti biure vietą, kurioje darbuotojai gali ilsėtis, jeigu norisi pravėdinti galvą. Darbuotojų motyvavimas įmonėje suteikiant jiems galimybę pasiilsėti yra efektyvus kelias link kur kas našesnio darbo.

Suburkite komandą

Darbuotojai kur kas geriau jaučiasi, kai pažįsta vieni kitus, noriai bendrauja ne tik darbo klausimais, tačiau planuoja laisvalaikį ir panašiai. Suburti komandą gali būti gana sunku ir čia dažnai kreipiamasi į specialistus. Žinoma, kai įmonėje yra labai didelė darbuotojų kaita, tokiu atveju jungti bendram tikslui verta tik stabiliausius, dažnai aukščiausių pareigų darbuotojus. Šis darbuotojų motyvavimas ir skatinimas dažniausiai padeda greitai pamatyti teigiamus rezultatus.

Skirtingos darbuotojų motyvavimo priemonės „atneša“ ir skirtingus rezultatus. Naudingiausia ir efektyviausias yra pasirinkti kelias strategijas ir jas nuosekliai įgyvendinti. Eigoje pamatysite, kas konkrečiai labiausiai motyvuoja Jūsų darbuotojus. Skirtingose įmonėse dažniausiai išskiriamai ir skirtingi aspektai.

Kaip motyvuoti darbuotojus?

Leiskite jiems jaustis svarbiais ir reikalingais.

Skaityti daugiau

Darbuotojų efektyvumo vertinimas: nauda ir galimybės

Darbuotojų efektyvumo vertinimas išpopuliarėjo kartu su lyderystės bei grupinio darbo svarba. Inovatyviais būdais siekiama atrasti metodus, kurie padėtų darbuotojams kur kas geriau jaustis darbo vietoje, tačiau tuo pačiu jų įnašas į įmonės veiklą būtų apčiuopiamas ir naudingas. Skirtingose įmonėse darbuotojų efektyvumas gali būti matuojamas skirtingai, kadangi dažnai nevienodai suprantama, ką reiškia efektyvus darbas ir kaip jį pamatuoti. Kiekvienas geras vadovas ir kiekvienas geras darbuotojas turi kelti sau klausimą – ką aš galiu padaryti geriau, kad įmonės veikla būtų sėkmingesnė. Deja, toli gražu ne kiekvienas darbuotojas nori siekti efektyvesnio darbo. Jiems paprasčiausiai nerūpi, kokie yra tikslai, kaip jų siekiama ir kaip prie jų plėtros gali prisidėti kiekvienas. Būtent tam ir reikalingas vertinimas, kadangi atradus silpnąsias vietas galima būtų ieškoti būdų, kaip minusus pakeisti pliusais. Darbuotojų efektyvumo vertinimas galimas dviem būdais:
 1. Aptarimo pokalbiai, kurie dažniausiai vykdomi metų gale.
 2. Darbuotojų veiklos efektyvumo vertinimas vykdomas nuolatinai.
Žinoma, darbuotojų veiklos efektyvumas bus didesnis, jeigu vertinimas bus atliekamas nuolatos ir reguliariai. Tuomet darbuotojas žinos, kad jo poreikiai yra vertinami ir bandoma juos patenkinti, drąsiau išsakys savo nuomonę, dalinsis patirtimi. Veiklos aptarimų ir rezultatų vertinimo tikslas yra dialogo skatinimas tarp vadovo ir jo darbuotojų, kompetencijos bei motyvacijos apibrėžimas. Kiekvienas darbuotojas pasižymi skirtingomis iniciatyvomis ir atliekama veikla. Darbuotojų efektyvumo vertinimas turėtų būti atliekamas išsikeliant kelis aspektus:
 • Ieškoti efektyvaus būdo tarp darbuotojo ir vadovo.
 • Įvertinti darbuotojo profesinio tobulėjimo aspektus.
 • Įvertinti konkretų veiksmų planą, kuriuo būtų galima sekti.
 • Aptarti darbuotojo atlyginimo, paaukštinimo klausimus bei profesines galimybes įmonėje.
 • Užtikrinti nuoseklumą, kuriuo sekant galimas našesnis darbo pasiskirstymas.
Atlikus kokybišką darbuotojų efektyvumo vertinimą galima tiksliau apibrėžti ribas ir tuo pačiu ieškoti būdų galinčių padėti konkrečiau siekti rezultatų. Taigi, darbuotojų veiklos efektyvumas yra svarbus kriterijus galintis padėti įmonei tikslingiau dirbti ir siekti geresnių rezultatų. Vertinant kitų įmonių patirtis išskiriama, kad naudingiausias yra pokalbis, kuris atliekamas reguliariai, o ne metų gale. Taip išlaikomas nuoseklumas ir iškilus problemoms jas galima kur kas paprasčiau ir greičiau išspręsti.  
Skaityti daugiau

Metinis darbuotojų vertinimas: svarba ir metodika

Darbuotojų vertinimas – būtinas procesas galintis padėti siekti našesnių rezultatų darbo vietoje. Išsiaiškinus priežastis, kurios trukdo darbuotojams gerai jaustis darbo vietoje – galima ieškoti būdų kaip padidinti darbo našumą. Deja, darbuotojų vertinimas Lietuvoje vis dar gana miglotas procesas neatnešantis realių rezultatų. Vakaruose ši praktika įprasta ir dažna įmonė net samdosi specialistus, kurie padeda įvertinti darbuotojų atsidavimą įmonei. Nors dažnas darbuotojas tikina, kad ši procedūra kelia nemalonius jausmus, tačiau po jos matomi akivaizdūs pagerėjimai įmonės veikloje. Darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas pokalbio bei anketos pildymo būdais. Pokalbio metu vadovai turėtų siekti išsiaiškinti šiuos tikslus:
 • Įvertinti darbuotojo kismą nuo įsidarbinimo pradžios iki dabar.
 • Įvertinti darbuotojo požiūrį į aplinką.
 • Nustatyti darbuotojo prioritetus, kurie galėtų skatinti dirbti našiau.
 • Suprasti darbuotojo požiūrį į jam paskiriamas darbo sritis.
 • Įvertinti asmeninę darbuotojo motyvaciją ir atsidavimą įmonei.
 • Ir panašiai.
Panašiai turėtų būti atliekama ir darbuotojo vertinimo anketa. Ją sudarant labai svarbu įvertinti skirtingas sferas. Pradedant nuo asmeninės darbuotojo motyvacijos ir keliaujant link darbo aplinkos bei vadovo, kuris gali būti įvardijamas kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastis. Vertinimo pokalbis Tinkamas pasirengimas pokalbiui gali užtikrinti ir kur kas sėkmingesnį procesą, ir tuo pačiu artimesnį priėjimą prie darbuotojo. Pokalbis būtinai turi vykti darbo metu. Neatimkite iš darbuotojo jo laisvalaikio. Taip pat tai galėtų vykti neformalioje aplinkoje, kad darbuotojas nejaustų diskomforto. Dažnas nejaukiai jaučiasi nuėjęs į vadovo kabinetą, todėl ne visada atsiskleidžia, bijo sakyti tiesą. Taip pat pokalbis turėtų vykti ne su pačiu vadovu, tačiau žmogiškųjų ištekliu komandos nariais arba kitais specialistais, kuriems neturėtų būti baisu pasakyti savo nuomonę apie darbovietę. Atsakingas asmuo taip pat galėtų garantuoti anonimiškumą, kadangi dažnai rezultatai pateikiami apibendrinant visus darbuotojus, o ne kiekvieną atskirai. Darbuotojo vertinimo metodai Darbuotojų vertinimas įmonėje skiriasi priklausomai nuo pačios įmonės. Kol viena orientuojasi į kiekvieną darbuotoją atskirai, tuo tarpu itin didelėse įmonėse dažniausiai išvados daromos iš visų darbuotojų interviu. Ypač tokiu atveju, kai pastebimos tam tikros tendencijos, problemos, kurios atrodo didžiausias trikdys įmonėje. Jeigu jau nusprendėte atlikti darbuotojų vertinimą – privalu pasiruošti pokyčiams, kadangi tikrai atsiras nepatenkintų darbuotojų, kurie drąsiai išreikš savo nuomonę ir jeigu į ją nebus atsižvelgta – bus dar blogiau. Po individualių pokalbių naudinga susikviesti visus darbuotojus, padėkoti jiems, kad nuoširdžiai atsakė į visus klausimus ir kad nori bendradarbiauti gerinant įmonės politiką bei mikroklimatą. Tuo pačiu nepamirškite pabrėžti, kad iškilus problemoms jie visada gali kreiptis į atsakingą asmenį.
Skaityti daugiau