Darbuotojų efektyvumo vertinimas: nauda ir galimybės

Darbuotojų efektyvumo vertinimas išpopuliarėjo kartu su lyderystės bei grupinio darbo svarba. Inovatyviais būdais siekiama atrasti metodus, kurie padėtų darbuotojams kur kas geriau jaustis darbo vietoje, tačiau tuo pačiu jų įnašas į įmonės veiklą būtų apčiuopiamas ir naudingas.

Skirtingose įmonėse darbuotojų efektyvumas gali būti matuojamas skirtingai, kadangi dažnai nevienodai suprantama, ką reiškia efektyvus darbas ir kaip jį pamatuoti.

Kiekvienas geras vadovas ir kiekvienas geras darbuotojas turi kelti sau klausimą – ką aš galiu padaryti geriau, kad įmonės veikla būtų sėkmingesnė. Deja, toli gražu ne kiekvienas darbuotojas nori siekti efektyvesnio darbo. Jiems paprasčiausiai nerūpi, kokie yra tikslai, kaip jų siekiama ir kaip prie jų plėtros gali prisidėti kiekvienas. Būtent tam ir reikalingas vertinimas, kadangi atradus silpnąsias vietas galima būtų ieškoti būdų, kaip minusus pakeisti pliusais.

Darbuotojų efektyvumo vertinimas galimas dviem būdais:

  1. Aptarimo pokalbiai, kurie dažniausiai vykdomi metų gale.
  2. Darbuotojų veiklos efektyvumo vertinimas vykdomas nuolatinai.

Žinoma, darbuotojų veiklos efektyvumas bus didesnis, jeigu vertinimas bus atliekamas nuolatos ir reguliariai. Tuomet darbuotojas žinos, kad jo poreikiai yra vertinami ir bandoma juos patenkinti, drąsiau išsakys savo nuomonę, dalinsis patirtimi.

Veiklos aptarimų ir rezultatų vertinimo tikslas yra dialogo skatinimas tarp vadovo ir jo darbuotojų, kompetencijos bei motyvacijos apibrėžimas. Kiekvienas darbuotojas pasižymi skirtingomis iniciatyvomis ir atliekama veikla.

Darbuotojų efektyvumo vertinimas turėtų būti atliekamas išsikeliant kelis aspektus:

  • Ieškoti efektyvaus būdo tarp darbuotojo ir vadovo.
  • Įvertinti darbuotojo profesinio tobulėjimo aspektus.
  • Įvertinti konkretų veiksmų planą, kuriuo būtų galima sekti.
  • Aptarti darbuotojo atlyginimo, paaukštinimo klausimus bei profesines galimybes įmonėje.
  • Užtikrinti nuoseklumą, kuriuo sekant galimas našesnis darbo pasiskirstymas.

Atlikus kokybišką darbuotojų efektyvumo vertinimą galima tiksliau apibrėžti ribas ir tuo pačiu ieškoti būdų galinčių padėti konkrečiau siekti rezultatų. Taigi, darbuotojų veiklos efektyvumas yra svarbus kriterijus galintis padėti įmonei tikslingiau dirbti ir siekti geresnių rezultatų.

Vertinant kitų įmonių patirtis išskiriama, kad naudingiausias yra pokalbis, kuris atliekamas reguliariai, o ne metų gale. Taip išlaikomas nuoseklumas ir iškilus problemoms jas galima kur kas paprasčiau ir greičiau išspręsti.

 

Visos naujienos