Metinis darbuotojų vertinimas: svarba ir metodika

Darbuotojų vertinimas – būtinas procesas galintis padėti siekti našesnių rezultatų darbo vietoje. Išsiaiškinus priežastis, kurios trukdo darbuotojams gerai jaustis darbo vietoje – galima ieškoti būdų kaip padidinti darbo našumą. Deja, darbuotojų vertinimas Lietuvoje vis dar gana miglotas procesas neatnešantis realių rezultatų.

Vakaruose ši praktika įprasta ir dažna įmonė net samdosi specialistus, kurie padeda įvertinti darbuotojų atsidavimą įmonei. Nors dažnas darbuotojas tikina, kad ši procedūra kelia nemalonius jausmus, tačiau po jos matomi akivaizdūs pagerėjimai įmonės veikloje.

Darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas pokalbio bei anketos pildymo būdais.

Pokalbio metu vadovai turėtų siekti išsiaiškinti šiuos tikslus:

  • Įvertinti darbuotojo kismą nuo įsidarbinimo pradžios iki dabar.
  • Įvertinti darbuotojo požiūrį į aplinką.
  • Nustatyti darbuotojo prioritetus, kurie galėtų skatinti dirbti našiau.
  • Suprasti darbuotojo požiūrį į jam paskiriamas darbo sritis.
  • Įvertinti asmeninę darbuotojo motyvaciją ir atsidavimą įmonei.
  • Ir panašiai.

Panašiai turėtų būti atliekama ir darbuotojo vertinimo anketa. Ją sudarant labai svarbu įvertinti skirtingas sferas. Pradedant nuo asmeninės darbuotojo motyvacijos ir keliaujant link darbo aplinkos bei vadovo, kuris gali būti įvardijamas kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastis.

Vertinimo pokalbis

Tinkamas pasirengimas pokalbiui gali užtikrinti ir kur kas sėkmingesnį procesą, ir tuo pačiu artimesnį priėjimą prie darbuotojo. Pokalbis būtinai turi vykti darbo metu. Neatimkite iš darbuotojo jo laisvalaikio. Taip pat tai galėtų vykti neformalioje aplinkoje, kad darbuotojas nejaustų diskomforto. Dažnas nejaukiai jaučiasi nuėjęs į vadovo kabinetą, todėl ne visada atsiskleidžia, bijo sakyti tiesą. Taip pat pokalbis turėtų vykti ne su pačiu vadovu, tačiau žmogiškųjų ištekliu komandos nariais arba kitais specialistais, kuriems neturėtų būti baisu pasakyti savo nuomonę apie darbovietę. Atsakingas asmuo taip pat galėtų garantuoti anonimiškumą, kadangi dažnai rezultatai pateikiami apibendrinant visus darbuotojus, o ne kiekvieną atskirai.

Darbuotojo vertinimo metodai

Darbuotojų vertinimas įmonėje skiriasi priklausomai nuo pačios įmonės. Kol viena orientuojasi į kiekvieną darbuotoją atskirai, tuo tarpu itin didelėse įmonėse dažniausiai išvados daromos iš visų darbuotojų interviu. Ypač tokiu atveju, kai pastebimos tam tikros tendencijos, problemos, kurios atrodo didžiausias trikdys įmonėje.

Jeigu jau nusprendėte atlikti darbuotojų vertinimą – privalu pasiruošti pokyčiams, kadangi tikrai atsiras nepatenkintų darbuotojų, kurie drąsiai išreikš savo nuomonę ir jeigu į ją nebus atsižvelgta – bus dar blogiau.

Po individualių pokalbių naudinga susikviesti visus darbuotojus, padėkoti jiems, kad nuoširdžiai atsakė į visus klausimus ir kad nori bendradarbiauti gerinant įmonės politiką bei mikroklimatą. Tuo pačiu nepamirškite pabrėžti, kad iškilus problemoms jie visada gali kreiptis į atsakingą asmenį.

Visos naujienos