6 gero vadovo savybės

Kaip apibūdintumėte tobulą vadovą? Kokios vadovo savybės prisideda prie įmonės sėkmės ir kolektyvo gerovės? Dėl kokių vadovų geidžiamiausios pasaulyje darbo vietos išsikovojamos tiesiog nagais ir dantimis?

Vakarų valstybėse atliktos apklausos rodo, kad labiausiai norima dirbti tose įmonėse, kurių vadovai:

  1. Gerbia savo darbuotojus. Pagarba yra bet kokių santykių pagrindas, o darbovietėje tai ypač svarbu – pagarba turi vyrauti ne tik tarpusavyje tarp komandos narių, bet ir tarp vadovo ir darbuotojų. Jums tai patvirtins kiekviena vadovų atrankos kompanija. Juntama pagarba gerina kolektyvo moralę, jie jaučiasi vertinami įmonėje kaip žmonės, o ne vien darbo jėga.

  2. Bendradarbiauja su darbuotojais, ne vien nurodinėja. Nenuostabu, kad labiausiai nemėgstami vadovai tai tie, kurie įveda savo biure autoritarinį režimą. Šiandienos specialistų karta itin vertina darbo santykius, paremtus bendradarbiavimu – iškilus situacijai dvi galvos ne tik padeda generuoti progresyvias idėjas, bet ir sustiprina žmogišką ryšį tarp vadovo ir darbuotojo.

  3. Sukuria darbuotojui sąlygas tobulėti. Žmogus iš prigimties siekia nuolatos augti ir tobulėti. Tai pasireiškia noru ugdytis naujus įgūdžius, išmokti dar vieną užsienio kalbą, imtis neįprasto hobio. Darbovietėje vadovas taip pat privalo ugdyti savo darbuotojų potencialą, suteikti jiems sąlygas gilinti savo įgūdžius naujuose projektuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėse užsienyje ir t.t.

  4. Puoselėja įmonės skaidrumą. Vadovo persona visame įmonės kolektyve neabejotinai išsiskiria ir visados yra lyg po padidinamuoju stiklu. Tai reiškia, kad geras vadovas visada laikysis darbo etikos, rodys aukštą verslo moralę, bus pavyzdys kolektyvui. Verta pridurti, jog šiandien skaidrumas įmonėje taip pat vis dažniau siejamas su darbuotojų noru žinoti kolegų darbo atlygį.

  5. Pateikia aiškiai suformuluotas užduotis. Kiekviena vadovų atrankos kompanija patvirtins, kad specialistai siekia dirbti tokioje darbo vietoje, kur vadovas tiksliai ir išsamiai pateikia reikalavimus užduotims. Neretai elgiamasi neprofesionaliai – kuomet specialistui pateikiami „apytiksliai“ darbų nurodymai teigiant, jog taip leidžiama jam ugdyti savarankiškumą.

  6. Rodo empatiją, išklauso darbuotojus. Žmogiško ryšio palaikymas su darbuotojais užtikrina gerus santykius įmonės kolektyve, pozityvią psichologinę darbuotojų savijautą darbo vietoje, todėl geras vadovas turi puoselėti savo empatinius gebėjimus.

Visos naujienos